Правові потреби

   

Архів новин  

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   

Карта робочих місць адвокатів  

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
koord c
   

На сайті 83 гостей та відсутні користувачі

   

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Деталі

attentionКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р.№ 110

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав людини шляхом спрощення доступу добезоплатної вторинної правової допомоги та підвищення якості її надання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                              А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3718; 2012 р., № 77, ст. 3105):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “до надання” замінити словами “для надання”;

2) у Порядку і умовах проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 слова “до надання” замінити словами “для надання”;

у пункті 3:

в абзаці першому слова “до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі — реєстри адвокатів)” замінити словами “до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі — Реєстр адвокатів)”;

в абзаці другому слова “відповідного реєстру адвокатів” замінити словами “Реєстру адвокатів”;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — головні управління юстиції), відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — регіональний центр) та в місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання претендентами заяв про участь у конкурсі (далі — заява).”;

в абзаці восьмому пункту 5 слова “до надання” замінити словами “для надання”;

в абзаці першому пункту 7 слова “центру з надання правової допомоги” замінити словами “регіонального центру”;

абзац четвертий пункту 9 викласти у такій редакції:

“забезпечує формування, затверджує та подає Координаційному центру списки адвокатів для включення їх до Реєстру адвокатів;”;

у пункті 12:

в абзаці першому слова “локальних реєстрів адвокатів” замінити словами “Реєстру адвокатів”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов, зберігаються у відповідному регіональному центрі протягом року з дня виключення адвоката з Реєстру адвокатів та протягом року з дня їх передачі головними управліннями юстиції у разі подання таких документів претендентами, які за результатами оцінювання набрали кількість балів менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення їх до Реєстру адвокатів.”;

в абзаці третьому слова “реєстру адвокатів” замінити словами “Реєстру адвокатів”, а слова “реєстру (реєстрів)” — словом “Реєстру”;

пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні:

знати нормативно-правові акти у сфері захисту прав людини;

знати норми процесуального та матеріального права;

знати та дотримуватися Правил адвокатської етики;

знати законодавство у сфері безоплатної правової допомоги;

вміти складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;

вміти користуватися комп’ютером;

знати стандарти якості надання безоплатної правової допомоги;

володіти державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частину населення, є перевагою);

мати право на зайняття адвокатською діяльністю.”;

абзаци четвертий і п’ятий пункту 14 викласти у такій редакції:

“наявність або відсутність застосування до адвоката протягом останнього року дисциплінарних стягнень;

оцінка за виконання тестового завдання;”;

абзац другий пункту 18 після слів “про освіту” доповнити словами і цифрами, “витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання документів”;

пункт 22 викласти у такій редакції:

“22. Мін’юст за поданням Координаційного центру повторно приймає рішення про проведення конкурсу (окремих етапів) відповідно до вимог цих Порядку і умов у разі:

відсутності претендентів на участь у конкурсі;

коли не відібрано жодного з претендентів;

порушення порядку проведення конкурсу або його окремих етапів.”;

абзац другий пункту 26 викласти у такій редакції:

“розглядає документи, подані претендентами, оцінює їх згідно з критеріями досвіду адвокатської діяльності, спеціалізації адвоката, наявності або відсутності застосування до адвоката протягом останнього року дисциплінарних стягнень;”;

пункт 27 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Тестове завдання виконується кульковою ручкою. Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише претендентом з проставлянням ним підпису.

Під час виконання тестових завдань претенденту забороняється мати при собі засоби зв’язку, пристрої для зчитування, обробки та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали, що не передбачені цими Порядком і умовами.

Тривалість виконання тестового завдання визначається залежно від кількості питань виходячи з розрахунку п’ять хвилин на одне питання.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами восьмим — одинадцятим;

пункти 30 і 31 викласти у такій редакції:

“30. За результатами конкурсу комісія складає протокол, форма якого встановлюється Координаційним центром, та надсилає його у п’ятнадцятиденний строк до зазначеного Центру в паперовому та електронному вигляді.

31. Координаційний центр формує (веде) Реєстр адвокатів та вносить до нього у тижневий строк з дня надходження протоколу конкурсної комісії відповідні відомості.”;

пункти 32 і 33 виключити;

у пункті 34 слова “(єдиному веб-порталі безоплатної правової допомоги)” виключити, а слова “центру з надання правової допомоги” замінити словами “регіонального центру”.

 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3719; 2012 р., № 43, ст. 1668, № 71, ст. 2870, № 97, ст. 3916; 2013 р., № 96, ст. 3550):

1) назву та пункт 1 постанови викласти у такій редакції: “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”;

“1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що додається.”;

2) Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. № 1363
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110)

ПОРЯДОК
інформування центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про випадки затримання,
адміністративного арешту або застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання за підозрою у вчиненні злочину, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (далі — затримання) відповідно органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, органами досудового розслідування, слідчими, прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, іншими уповноваженими службовими особами (далі — суб’єкти подання інформації), а також особами, затриманими за підозрою у вчиненні злочину, затриманими на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, особами, до яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт або обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, близькими родичами та членами їх сімей, перелік яких визначено Кримінальним процесуальним кодексом України (далі — заявники).

2. Негайно після фактичного затримання особи суб’єкт подання інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі — система) відповідному регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — регіональний центр) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 5 Закону України “Про міліцію” та статті 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу України” такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

час та підстави для затримання особи;

точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

найменування (прізвище та ініціали) суб’єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

дата винесення постанови про застосування адміністративного арешту (постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою), найменування суду та/або прізвище та ініціали судді, що виніс постанову (постановив ухвалу) у відповідних випадках;

прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи, яка передала повідомлення, її номер телефону.

3. Повідомлення про затримання особи відповідному регіональному центру заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв’язку на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги). Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов’язкових відомостей:

ступінь родинного зв’язку заявника із затриманою особою (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), його прізвище, ім’я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявник не є затриманою особою);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;

місце, дата і час затримання особи.

Регіональний центр також може з’ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов’язковим:

підстави для затримання особи;

найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, найменування посади, звання, прізвище, ім’я та по батькові такої особи.

Відсутність таких додаткових відомостей у заявника чи відмова заявника їх надати не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Інші номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими передаються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються регіональним центром та доводяться до відома суб’єктів подання інформації.

Зазначена інформація також розміщується на веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру з надання правової допомоги (далі — Координаційний центр), головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, регіональних центрів, головних управлінь (управлінь) МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, відповідної залізниці, головних управлінь (управлінь) СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, органів доходів і зборів, управлінь (відділів) ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, регіональних управлінь Держприкордонслужби, головних управлінь (управлінь) ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, центрального управління, територіальних управлінь, зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі — регіональні або міжрегіональні органи).

5. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою регіонального центру цілодобово.

6. Повідомлення суб’єктів подання інформації, які надходять до регіонального центру, реєструються в журналі реєстрації таких повідомлень в момент їх надходження та в системі. Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб’єкту подання інформації.

Повідомлення заявників, які надходять до регіонального центру або контактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги, за наявності всіх обов’язкових відомостей реєструються у відповідному журналі реєстрації повідомлень та системі.

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, зареєстрованого в системі та/або відповідному журналі реєстрації, уповноважена службова особа регіонального центру інформує про це заявника із зазначенням номера доручення регіонального центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.

7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповноважена службова особа регіонального центру проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені такого центру запиту факсимільним зв’язком на адресу відповідного регіонального або міжрегіонального органу. Протягом години після надходження факсограми відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з повідомленням адреси місця для конфіденційного побачення адвоката з такою особою. У разі отримання такого підтвердження регіональний центр приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом видачі відповідного доручення.

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення суб’єкта подання інформації про затримання особи або реєстрації факсограми, що підтверджує інформацію про затримання особи, уповноважена службова особа регіонального центру в установленому порядку призначає адвоката шляхом видачі доручення для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему передається суб’єкту подання інформації та реєструється ним.

Уповноважена службова особа регіонального центру негайно перед передачею копії доручення суб’єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокату реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом може бути видано ордер.

Час прибуття адвоката до затриманої особи для конфіденційного побачення та/або участі в процесуальних діях фіксується уповноваженою службовою особою суб’єкта подання інформації, органа (установи), де перебувають затримані особи, в системі та/або відповідному журналі реєстрації.

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги в результаті подання повідомлення заявника уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує про це телефоном заявника із зазначенням номера доручення центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.

8. Призначений регіональним центром адвокат повинен прибути за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою протягом години з моменту видачі йому доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, а у виняткових випадках — не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видачі йому доручення.

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатної вторинної правової допомоги, він негайно повідомляє про це регіональному центру, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Якщо призначений регіональним центром адвокат не прибув у встановлений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою, суб’єкт подання інформації негайно повідомляє про це такому центру відповідно до пункту 2 цього Порядку.

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного регіональним центром, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої подається адвокатом до відповідного регіонального центру.

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку:

1) регіональний центр:

своєчасно повідомляє суб’єктам подання інформації номери телефонів, адресу електронної пошти, інші необхідні для зв’язку дані;

забезпечує реєстрацію повідомлень, які надходять від суб’єктів подання інформації, регіональних або міжрегіональних органів та заявників, про випадки затримання осіб у журналах реєстрації повідомлень та системі;

проводить у разі отримання від заявників повідомлення про затримання особи перевірку факту затримання шляхом звернення до відповідного регіонального або міжрегіонального органу;

видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги та доводить відповідну інформацію призначеним адвокатам негайно;

у разі отримання від суб’єкта подання інформації повідомлення про неприбуття адвоката призначає протягом години з моменту реєстрації такого повідомлення іншого адвоката згідно з новим дорученням;

інформує відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, відповідний регіональний або міжрегіональний орган, а також Координаційний центр у разі виявлення порушення суб’єктами подання інформації вимог цього Порядку;

забезпечує взаємодію із суб’єктами подання інформації, іншими заінтересованими органами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

проводить щокварталу звірки відомостей щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб із суб’єктами подання інформації у порядку, затвердженому спільним наказом Мін’юсту, МВС, Міноборони, Мінфіну, СБУ;

2) суб’єкти подання інформації, органи (установи), де перебувають затримані особи:

інформують під час затримання кожну особу про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, вручають пам’ятку для затриманих осіб, в якій зазначається єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги);

повідомляють регіональному центру про затримання особи;

забезпечують внесення відповідних відомостей до системи та/або відповідних журналів реєстрації;

забезпечують вільний доступ призначеного регіональним центром адвоката до затриманої особи, відведення необхідного часу та належного місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою до першого її допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту — такі побачення без обмеження їх кількості і тривалості, можливість для ознайомлення адвоката з матеріалами справи, реалізацію інших прав та гарантій діяльності адвокатів, установлених Конституцією та законами України;

у разі відсутності реагування регіонального центру на повідомлення про затримання осіб або порушення встановлених цим Порядком строків прибуття адвоката негайно, але не пізніше ніж протягом 24-х годин, інформують про це Координаційний центр за телефоном або адресою електронної пошти, що оприлюднені на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, а також на веб-сайті органу (установи), де перебувають затримані особи;

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, регіональному центру інформацію про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів;

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання наданню адвокатом, призначеним регіональним центром, такій особі безоплатної вторинної правової допомоги;

3) регіональні або міжрегіональні органи:

у разі звернення уповноваженої службової особи регіонального центру щодо надання інформації про факт затримання особи проводять перевірку такого факту;

спростовують інформацію про затримання особи або підтверджують таку інформацію з повідомленням регіональному центру про випадок затримання особи та адреси місця для конфіденційного побачення адвоката з такою особою у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації.

11. Під час виконання вимог цього Порядку регіональний центр та суб’єкти подання інформації дотримуються вимог законодавства, а також забезпечують конфіденційність отриманої ними інформації, крім випадків, установлених законом.”.

3. У Порядку і умовах укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 92; 2013 р., № 2, ст. 38):

1) у пункті 1 слова “укладення центром” замінити словами “укладення регіональним центром”;

2) у підпункті 1 пункту 2 слова “від обвинувачення” виключити;

3) доповнити Порядок і умови пунктами 41 і 51 такого змісту:

“41. Контракт укладається з адвокатом за умови:

обґрунтованої необхідності залучення адвоката для надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та постійного підвищення якості її надання;

відсутності дисциплінарних стягнень в адвоката протягом року;

участі адвоката у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, організованих протягом поточного або попереднього бюджетного періоду Координаційним центром з надання правової допомоги або центром (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше);

відсутності обґрунтованих скарг на дії адвоката, що надійшли до центру і розглянуті ним відповідно до компетенції протягом року (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше).”;

“51. Контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат — до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту (договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).”;

4) додатки 1 і 2 до Порядку і умов викласти у такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку і умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110 )

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну
правову допомогу на постійній основі

м. ____________                                                                                                     ___ ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________________________________

(найменування регіонального центру з надання безоплатної

_______________________________________________________________________________________вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)

(далі — центр), код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові керівника центру)

що діє на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат ______________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою ________________________________________________________________,

паспорт серії _____ № _____________, виданий _____________________________________________,

                                                                                     (ким, коли)

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № _________________________, виданого ______________________________________________________________________________________,

                                                 (ким, коли)

індивідуально або від імені адвокатського бюро_____________________________________________

                                                           (найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)

або від імені адвокатського об’єднання _____________________________________________________

                                                        (найменування адвокатського об’єднання, його місцезнаходження)

на підставі довіреності, виданої ___________________________________________________________,

(ким, коли)

(далі — адвокат), з іншої сторони (далі — сторони), уклали контракт про таке.

Предмет контракту

1. Адвокат зобов’язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” у межах _______________________________________________________________________________________

 (найменування адміністративно-територіальних одиниць, та міст обласного та/або районного значення)

а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр — здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання строків подання актів з відповідними додатками, визначеними у контракті).

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги більш як у 30 справах за дорученнями центру. У разі коли на виконанні в адвоката одночасно перебуває понад 30 доручень центру, надання безоплатної вторинної правової допомоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допускається.

Строк дії контракту

3. Контракт укладається строком на ________________, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат — до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту, подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

Обов’язки сторін

4. Центр зобов’язується:

1) надавати доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) сприяти створенню належних умов для надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги у приміщеннях судів та інших державних органів;

4) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги;

5) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 13 цього контракту.

5. Адвокат зобов’язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України “Про безоплатну правову допомогу”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов’язки відповідно до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати центру в установленому порядку акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатської етики;

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

8) повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

9) негайно повідомляти центру про зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

10) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання такої допомоги;

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, інтерв’ювання клієнтів за їх згодою тощо;

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов контракту:

з поданням — до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) — до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, — до Координаційного центру з надання правової допомоги.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги на належному рівні;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов’язань за контрактом;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, передбачену законом.

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є підставою для оплати послуг адвоката.

10. За порушення умов контракту адвокат може бути виключений з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства.

Оплата послуг адвоката

11. Сума контракту становить __________________________ гривень.

12. Сума контракту може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безоплатної вторинної правової допомоги.

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики.

Припинення дії контракту

14. Дія контракту припиняється:

1) у випадках, передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”;

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов контракту;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

15. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено контрактом або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом.

16. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

_____________________________________________________________________________________________
   (підпис керівника центру)

_____________________________________________________________________________________________
   (підпис адвоката)

МП

МП

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку і умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій основі

м. ____________                                                                                                    ___ ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________________________________

(найменування регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)

(далі — центр), код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________________________,

                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові керівника центру)

що діє на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат __________________________________________________________________-____________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою _________________________________________________________________,

паспорт серії _____ № _________________________, виданий _________________________________,

                                                                                                               (ким, коли) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № _________, виданого _____________________________________________________________________________,

                                                                                                               (ким, коли)

індивідуально або від імені адвокатського бюро _____________________________________________

(найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)

або від імені адвокатського об’єднання _____________________________________________________

(найменування адвокатського об’єднання, його місцезнаходження)

на підставі довіреності, виданої ______________________ (далі — адвокат), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Адвокат зобов’язується за дорученнями центру надавати
безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, що включає __________________________________________________________________

(вид правових послуг)

у межах __________________________________________________________________________________________________________________

(найменування адміністративно-територіальних одиниць, міст обласного та/або районного значення)

а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр – здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання строків подання актів з відповідними додатками, визначеними у договорі).

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги більш як у 30 справах за дорученнями центру. У разі коли на виконанні в адвоката одночасно перебуває понад 30 доручень центру, надання безоплатної вторинної правової допомоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допускається.

Строк дії договору

3. Договір укладається строком на ____________________________________________, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат — до завершення виконання доручень, виданих на підставі договору, подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

Обов’язки сторін

4. Центр зобов’язується:

1) надавати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги;

4) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 13 цього договору.

5. Адвокат зобов’язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України “Про безоплатну правову допомогу”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов’язки відповідно до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати в установленому порядку центру акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатської етики;

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

8) повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

9) негайно повідомляти центру про зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

10) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання такої допомоги;

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, інтерв’ювання клієнтів за їх згодою тощо;

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов договору:

з поданням — до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) — до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, — до Координаційного центру з надання правової допомоги.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги на належному рівні;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, передбачену законом.

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є підставою для оплати послуг адвоката.

10. За порушення умов договору адвокат може бути виключений з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства.

Оплата послуг адвоката

11. Сума договору становить _____________________________________ гривень.

12. Сума договору може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безоплатної вторинної правової допомоги.

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р.
№ 465.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики.

Припинення дії договору

14. Дія договору припиняється:

1) у випадках, передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”;

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов договору;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

15. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено договором або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом.

16. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

_____________________________________________________________________________________________
   (підпис керівника центру)

_____________________________________________________________________________________________
   (підпис адвоката)

МП

МП

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.”.

 

 

 

4. У Положенні про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1668):

1) у пункті 1 слова “утворюється з метою формування в Україні” замінити словами “утворений з метою формування та забезпечення функціонування в Україні”;

2) в абзаці третьому пункту 4 слова “англійською мовою — Coordinating Centre for Legal Aid Providing” замінити словами “англійською мовою — Coordination Centre for Legal Aid Provision”;

3) пункт 12 доповнити підпунктами 4—9 такого змісту:

“4) розроблення та подання на затвердження Мін’юсту стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

5) управління системою безоплатної вторинної правової допомоги;

6) координація діяльності спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги;

7) формування і ведення у встановленому порядку Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

8) забезпечення функціонування та розвитку комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги;

9) організація підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.”;

4) у пункті 13:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) організовує і проводить семінари, конференції, тренінги, виставки, інші заходи, у тому числі міжнародні;”

у підпункті 10 слова “утворення центрів” замінити словами “утворення регіональних та місцевих центрів”;

підпункт 14 замінити підпунктами 14—20 такого змісту:

“14) затверджує Регламент центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

15) забезпечує проведення моніторингу якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;

16) проводить моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги;

17) приймає рішення про виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 24 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

18) контролює діяльність центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

19) проводить перевірки діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у порядку, затвердженому Мін’юстом;

20) виконує інші функції відповідно до законодавства.”;

5) підпункт 6 пункту 14 викласти у такій редакції:

“6) здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Координаційного центру і його територіальних відділень у встановленому законодавством порядку;”;

6) пункт 16 доповнити реченням такого змісту: “Директором Координаційного центру може бути особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту або вищу освіту за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або “Менеджмент і адміністрування” та має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років, у тому числі на керівних посадах в установах системи безоплатної вторинної правової допомоги не менш як два роки.”;

7) у пункті 17:

підпункт 1 після слова “діяльністю” доповнити словами “та системою безоплатної вторинної правової допомоги”;

підпункт 7 після слова “допомоги” доповнити словами “, типові положення про структурні підрозділи таких центрів, кваліфікаційні вимоги до працівників Координаційного центру та його територіальних відділень”;

у підпункті 8 слово “Мін’юсту” замінити словами “Міністра юстиції”.

 

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189):

1) пункт 5 виключити;

2) у Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац перший та підпункт 1 викласти у такій редакції:

“2. Розмір винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — правова допомога), передбаченої пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (далі — Закон) (крім випадків надання такої допомоги особам, визначеним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону), обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — доручення), і становить за:

1) побачення з клієнтом, проведення попереднього аналізу справи, у тому числі ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, збір інформації та документів на кожній стадії процесу — 15 відсотків;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Згідно з умовами контракту (договору) з адвокатом, який надає правову допомогу (далі — контракт (договір), залежно від строку подання акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками розмір винагороди адвоката за надання такої допомоги множиться на відповідне значення коефіцієнта вчасності звітуваннязвіт), наведене у пункті 141 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 (далі — Методика).”;

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. Розмір винагороди адвокатів за надання правової допомоги, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 13 Закону, а також тієї, що передбачена пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, особам, визначеним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону, обчислюється відповідно до Методики.”;

доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

“31. Під час обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги забороняється одночасно застосовувати положення пунктів 2 і 3 цього Порядку.”;

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

“4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 2 і 3 цього Порядку, обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові такого доручення, і залежно від місця надання правової допомоги становить:”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Згідно з умовами контракту (договору) залежно від строку подання акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками розмір винагороди адвокатів за надання такої допомоги множиться на відповідне значення коефіцієнта вчасності звітуваннязвіт), наведене у пункті 141 Методики.”;

підпункт 3 пункту 5 викласти у такій редакції:

“3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою побачення з клієнтом, ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, участі у судовому засіданні, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення, зміни місця тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого чи відбування покарання засудженої особи, якій адвокат надає правову допомогу, — відповідно до норм, встановлених законодавством для працівників бюджетних установ. Документами, що підтверджують витрати на відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу України.”;

абзаци другий і третій пункту 6 викласти у такій редакції:

“Адвокат подає складений ним акт до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строки, визначені у контракті (договорі).

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в акті та відповідних додатках до нього, несе адвокат згідно із законом.”;

3) у Методиці обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “затриманим за підозрою у вчиненні злочину” замінити словами “які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими”;

пункт 2 виключити;

у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

“3. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арештадм), обчислюється за такою формулою:

Радм = (2 х Квиїздів + 2 х Кос. кат х Кдій х Квідм х Кприп) х Огод х Кос. час х Кзвіт,”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Кприп — коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.”;

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

“4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюкрим. затр), обчислюється за такою формулою:

Ркрим. затр = (2 х Квиїздів + 2 х Кос. кат х Кдій х Кззз х Квідм х Кприп) х Огод х Кос. час х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.

Ця формула застосовується для обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги до завершення розгляду скарги на ухвалу слідчого судді, суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

У разі коли за рішенням суду апеляційної інстанції особу залишено під вартою або рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не оскаржувалося, для обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги для всіх наступних дій з надання правової допомоги застосовується формула, зазначена у пункті 15 цієї Методики.

Доручення, видане для надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою, особі, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, діє протягом строку тримання такої особи під вартою. У разі подання стороною обвинувачення скарги на ухвалу слідчого судді, суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, таке доручення діє до завершення розгляду зазначеної скарги. У разі зміни (скасування) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею, судом першої інстанції зазначене доручення діє до завершення відповідної стадії кримінального провадження.”;

у пункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

“5. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у разі залучення до окремої процесуальної діїокр. дія) обчислюється за такою формулою:

Рокр. дія = (2 х Квиїздів + 2 х Ктяж х Кеп х Кдій х Ксп. ОПД х Кос. кат х Квідм) х Огод х Кос. час х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.”;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів) (Кдій) наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (побачення з особою, якій надається правова допомога, участь у процесуальних діях, складення процесуальних документів) (Кдій)

Кількість дій

0*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення коефіцієнта

0,25

1

2

2,53

2,93

3,25

3,42

3,56

3,69

3,8

3,9

Кількість дій

11

12

13

14

15 і більше

Значення коефіцієнта

3,99

4,07

4,15

4,22

4,29

 

* Відсутністю дій вважається випадок, коли особу звільнено до прибуття адвоката. У такому разі коефіцієнти Квиїздів, Кос. кат, Квідм, Кззз, Кприп застосовуються із значенням 1. Коефіцієнт Кос. час у разі виїзду в денний час застосовується із значенням 1, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні — 1,5.

Під час визначення значення коефіцієнта Кдій, зокрема, враховуються дії адвоката, пов’язані з оскарженням адміністративного затримання особи, адміністративного арешту чи обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (якщо відповідна скарга подана до завершення періоду, протягом якого здійснюються заходи щодо забезпечення провадження).”;

у пункті 11 таблицю 5 викласти у такій редакції:

“Таблиця 5

Значення коефіцієнта обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога (Кззз)*

Процесуальна дія

Результат

Значення коефіцієнта

 

Запобіжний захід, пов’язаний з обмеженням свободи, не обирався

1

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

1

обрано більш м’який запобіжний захід

5

Розгляд апеляційної скарги адвоката про обрання запобіжного заходу

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін

2

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на більш м’який

3,5

Розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу

запобіжний захід залишено без змін

5

обрано більш суворий запобіжний захід

1

* Застосовується одне значення коефіцієнта за результатом останньої процесуальної дії.”;

 

пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Значення коефіцієнта припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги (Кприп) становить 0,5 у разі, коли адвокат припинив надання правової допомоги з будь-яких підстав, визначених законом (при цьому коефіцієнт Квідм застосовується із значенням 1), в інших випадках — 1.”;

доповнити Методику пунктом 141 такого змісту:

“141. Коефіцієнт вчасності звітування (Кзвіт) застосовується згідно з умовами контракту (договору) з адвокатом, який надає правову допомогу. Значення коефіцієнта залежно від строку подання акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками наведено в таблиці 61.

Таблиця 61

Значення коефіцієнта вчасності звітування (Кзвіт)

Строк подання акта
з відповідними додатками

Значення коефіцієнта

до 45 днів

1

від 46 до 60 днів

0,75

від 61 до 90 днів

0,5

від 91 до 120 днів

0,25

понад 120 днів

0”;

у пункті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

“15. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії кримінального провадженняк) обчислюється за такою формулою:

Рк = 20 х Огод х Ксп х Кскл х Кос х Крез х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.”;

у пункті 18:

абзац третій викласти у такій редакції:

“Кос. пров — коефіцієнт особливого виду кримінального провадження, який застосовується з наведеними у таблиці 7 значеннями у разі судового розгляду лише частини доказів у кримінальному провадженні, в інших випадках становить 1.”;

абзаци четвертий — сьомий виключити;

пункт 26 викласти у такій редакції:

“26. Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадженняос) застосовується у разі оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовки та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин і розраховується за такою формулою: Кос = (1 + 0,1 х n),

де n — кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката.”;

у таблиці 12 пункту 27: у пункті 2 у графі “Примітка” слова “досягнутий внаслідок розгляду апеляційної скарги, поданої адвокатом” замінити словами “досягнутий внаслідок розгляду клопотання, поданого адвокатом”;

пункти 3, 4, 7—9 викласти у такій редакції:

3.

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанції щодо:

 

застосовується у разі виправдання особи за всіма епізодами обвинувачення; у разі, коли особа виправдана у вчиненні кількох злочинів різного ступеня тяжкості, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину

 

злочину з посягання на життя*

2,5

 

особливо тяжкого злочину

1,5

 

тяжкого злочину

1

 

злочину середньої тяжкості

0,75

 

злочину невеликої тяжкості

0,5

 

4.

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:

 

у разі, коли провадження закрито щодо кількох злочинів, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину

не застосовується одночасно з коефіцієнтом, зазначеним у пункті 3 цієї таблиці

 

злочину з посягання на життя*

1,5

 

особливо тяжкого злочину

1

 

тяжкого злочину

0,75

 

злочину середньої тяжкості

0,5

 

 

злочину невеликої тяжкості

0,25

 

* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.”;

 

“7.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 Кримінального кодексу України) за умови:

 

за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів

 

наявності неповнолітнього обвинуваченого

0,1

 

відсутності судимості

0,2

 

наявності кількох епізодів злочинної діяльності

0,3

 

наявності судимості

0,3

8.

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею особливої частини Кримінального кодексу України альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 зазначеного Кодексу)

0,2

застосовується у разі призначення такого покарання за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості злочину

9.

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:

 

за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів

не застосовується одночасно з коефіцієнтом, зазначеним у пункті 8 цієї таблиці”;

 

неповнолітньому обвинуваченому

0,1

 

за відсутності судимості

0,2

 

за наявності кількох епізодів

0,3

 

за наявності судимості

0,3

у пункті 28:абзац перший викласти у такій редакції:

“28. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характерумед) на кожній стадії провадження обчислюється за такою формулою:

Рмед = (2 х Кзас + 4 х Кмед х Крез х Кос. кат) х Огод х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.”;

у пункті 29:

абзац перший викласти у такій редакції:

“29. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) (Рекст), обчислюється за такою формулою:

Рекст = (2 х Кзас + 4 х Кекст х Кос. кат) х Огод х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт — коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 141 цієї Методики.”.
Джерело: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zminy-postav

   

Повідомити про корупцію

   

Дайджест БВПД

   

Інформаційний дайджест  

Дайджест БВПД

   

Графік виїзних прийомів МЦ  

Графік виїзних прийомів

   

   

Всеукраїнська карта правових потреб, інституцій та партнерів системи безоплатної правової допомоги  

   

Адвокатам  

Адвокатам

   
© 2014 Житомирський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua